DIENOS NUOTRAUKA

JUDUMO SAVAITĖ

Paieška
Naujienų prenumerataKontaktai
Adresas:
Nidos g. 3, LT -93220 Klaipeda.

Telefonas:
(8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.

VEIKLOS KRYPTYS

           Lopšelyje - darželyje  „Bangelė“  vaikų  ugdymo(si)   procesas   organizuojamas vadovaujantis  individualia  ikimokyklinio  ugdymo  programa įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“.
                                     Prioritetinės įstaigos veiklos kryptys:
               Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų adaptacijai. Vykdomos šios su vaikų adaptacija susijusios priemonės: individualūs pokalbiai su tėvais išsiaiškinant vaikų asmenybinius ypatumus, nusakant įstaigos veiklos specifiką bei prioritetines ugdymo kryptis; galimybė vaikams iš anksto susipažinti su darželio aplinka; atsižvelgiant į vaiko poreikius bei gebėjimus, užtikrinamos individualios sąlygos vaiko adaptacijai; tėvams sudaroma galimybė dalyvauti kasdieninėje veikloje ir įvairiuose renginiuose.
 
 
Projektinė veikla.
 

                Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ siekiama glaudaus bendradarbiavimo su tėvais. Įstaigos bendradarbiavimo su tėvais veiklos prioritetas – vaiko ugdymo šeimoje ir įstaigoje dermė. Tėvams sudarytos palankios galimybės aktyviai reikštis įstaigos bendruomenės gyvenime (tėvų dalyvavimas įvairių tarybų veikloje, individualios tėvų iniciatyvos palaikymas, tėvų dalyvavimas įvairiuose renginiuose).

 
Ryšiai su socialiniais partneriais.
 
                 Nuo  2002 m.  įstaiga  -   respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narė, kurios bendruomenė aktyviai propaguoja vaikų sveikatos stiprinimą bei ugdymą ir  nuolat tobulina sveikos gyvensenos ugdymo kompetenciją. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija "Sveikatos želmenėliai" Klaipėdos lopšelio-darželio "Bangelė" pedagogų bendruomenei 2004 m. skyrė nominaciją "Didieji seminarų organizatoriai", 2008 m. - "Sveikatos idėjų skleidėjai".
                Aktyviai dalyvaujama respublikinė asociacija „Slavų vainikas“ veikloje. Nuo 2008 m. įsitraukta į rusų kultūros tradicijas saugančių bei puoselėjančių respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų būrį.
             Dalyvaujama tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio darugai“, kurios pagalba ugdomi kasdieninių emocinių bei socialinių sunkumų įveikimo gebėjimai. 2010-2011 mokslo metais "Delfinukų" grupėje šią programą įgyvendina vyr.auklėtoja Irena Romerienė.
            Nuo 2011 metų sausio mėn. dalyvaujama Goethes istituto organizuojamame projekte "Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėje grupėje". Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus.
 
Tradicijų puoselėjimas.

                Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas tradicijoms, kurios puoselėjamos organizuojant kalendorines šventes: Rugsėjo 1-oji, Kalėdos, Velykos,  Užgavėnės,  Kovo 8-oji, Vasario 16-oji, mamyčių ir šeimos popietės.
                Jau tapo tradicija kasmet įstaigoje organizuoti temines savaites: "Sveikatos savaitė", "Ekologinė savaitė", kurių metu atsiskleidžia bendruomenės kūrybiškumas ir gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.
Galerija

Vasario 16-oji
Užgavėnės
Užgavėnės
Zipio draugai
Kalėdos
Kalėdos
Adresas: Nidos g. 3, LT -93220 Klaipėda.
Telefonas: (8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.
© Klaipėdos miesto darželis-lopšelis Bangelė
Sprendimas: © UAB IT Uostas