DIENOS NUOTRAUKA

JUDUMO SAVAITĖ

Paieška
Naujienų prenumerataKontaktai
Adresas:
Nidos g. 3, LT -93220 Klaipeda.

Telefonas:
(8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.

Paslaugos

           Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

 
 
Neformaliojo ugdymo pedagogai teikia šias paslaugas:
  • organizuoja įvairias vaikų fizinį aktyvumą didinančias priemones (rytinės mankštos, kūno kultūros valandėlės, judrieji žaidimai,  estafetės, šokių-žaidybinė gimnastika, sportinės šventės ir pramogos su šeima, išvykos į gamtą, sveikatos dienos, sveikatos savaitė, sporto pramogos);
  • organizuoja vaikų grūdinimą (korekcinės mankštos salėje ir baseine, veikla sveikatingumo komplekse);
  • vykdo projektinę veiklą, vykdo stebėjimus įvertinant vaikų motorinius gebėjimus bei vaikų fizinį brandumą mokyklai;
  • puoselėja glaudų bendradarbiavimą su tėvais (seminarai tėvams, individualios konsultacijos bei kita švietėjiška veikla).
 
Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ rusakalbiams vaikams sudarytos palankios sąlygos valstybinės kalbos įgūdžių formavimui:
  •  3 kartus per savaitę organizuojami specialūs valstybinės kalbos ugdymo užsiėmimai, kurie organizuojami įvairiomis žaidybinėmis formomis (tradiciniai ir judrieji žaidimai, teatrinė veikla, dainelių ir eilėraščių mokymasis, liaudies muzikos klausymasis ir kt.)  telkiant vaikus į mažas grupes, pogrupius;
  • vykdomas individualizuotas valstybinės kalbos įgūdžių formavimo darbas pedagogui su ugdytiniu žaidžiant stalo žaidimus, skaitant knygeles ir pan.;
  • ugdomasis procesas organizuojamas glaudžioje dermėje tarp grupės auklėtojos, valstybinės kalbos įgūdžių ugdymo pedagogo bei meninio ugdymo pedagogo (numatomi bendri veiklos planai, vykdomas kryptingas vaikų pasiekimų stebėjimas);
  • plėtojami integraciniai ryšiai tarp lietuvių ir rusakalbių vaikų grupių, aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais plečiant vaikų sociokultūrinę patirtį (išvykos, ekskursijos, vaidinimų pristatymai, parodų bei švenčių organizavimas).
Adresas: Nidos g. 3, LT -93220 Klaipėda.
Telefonas: (8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.
© Klaipėdos miesto darželis-lopšelis Bangelė
Sprendimas: © UAB IT Uostas