KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „,BANGELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Nidos g. 3, LT-93220 Klaipėda

Tel./faksas: (8 46) 34 21 19

El. paštas: info@bangele.lt

Juridinio asmens kodas: 190436379

Paieška
Naujienų prenumerata

Parama

Klaipėdos lopšelis-darželis "Bangelė"  yra paramos gavėjas, todėl pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali tapti Klaipėdos lopšelio-darželio "Bangelė" rėmėju. (nuoroda į elektroninį paramos deklaravimą dėl 2 proc paramos skyrimo).

Taip pat paramai skirtas lėšas galima tiesiogiai pervesti į lopšelio-darželio "Bangelė" paramos sąskaitą.

Rekvizitai: Sąskaitos Nr. LT 607300010079429075 ("Swedbank"), Į. k. 190436379.

 

Gerbiami ugdytinių tėveliai ir darbuotojai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems už lopšeliu-darželiu ,,Bangelė" skirtą 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo ir įstaigos 30-ies metų jubiliejaus rėmimo paramą. Lopšelio-darželio ,,Bangelė" vardu gautos paramos skirstymo darbo grupė įsipareigoja Jūsų įstaigai skirtas lėšas racionaliai panaudoti turtinant įstaigos materialinę bazę, gerinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sąlygas bei kuriant sveiką ir saugią aplinką.

: Nidos g. 3, LT -93220 Klaipėda.
: (8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.
© Klaipėdos miesto darželis-lopšelis Bangelė
: © UAB IT Uostas