DIENOS NUOTRAUKA

JUDUMO SAVAITĖ

Paieška
Naujienų prenumerataKontaktai
Adresas:
Nidos g. 3, LT -93220 Klaipeda.

Telefonas:
(8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.

MOKESČIAI


            Atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje ,,Bangelė‘‘ mokamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-178 ,,Dėl atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo T2-178‘‘.

Atlyginimo dydis už dalinį vaiko išlaikymą

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur)

(vieno mėnesio kaina)

1.

Lopšelio grupėse, veikiančiose:


1.1.

4 valandas*

18,00

1.2.

10,5 arba 12 valandų

55,00

1.3.

24 valandas

61,00

2.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose:


2.1.

4 valandas*

20,00

2.2.

10,5 arba 12 valandų

61,00

2.3.

24 valandas

67,00

3.

Darbuotojo vienos dienos maitinimo atlyginimo dydis

2,72

* atlyginimo dydis gali būti taikomas vaikui, kuris kitoje grupėje būna 4 valandas.

          Atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl pateisinamų priežasčių, yra proporcingai mažinamas (nemokamas) šiais atvejais (taikoma viena iš nurodytų lengvatų):

  • jei vaikas sirgo 10 ir daugiau darbo dienų iš eilės, pateikus gydytojo pažymą;
  • tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių atostogų, kurių trukmė 14 ir daugiau kalendorinių dienų iš eilės, metu, bet ne daugiau kaip 2 kartus per metus, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
  • vasaros laikotarpiu 28 ir daugiau kalendorinių dienų iš eilės, pagal išankstinį tėvų prašymą;
  • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip -20 laipsnių C arba dėl ekstremalių situacijų bei įvykių.
      Kai vaikas nelanko įstaigos be pateisinamos priežasties, tėvai (globėjai, rūpintojai) moka visą atlyginimą už dalinį vaiko išlaikymą.
      Kai įstaiga nevykdo ugdymo proceso, atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą už tas dienas yra nemokamas.


Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti ne dažniau kaip 2 kartus per metus - nuo rugsėjo mėnesio ir nuo sausio mėnesio. 
Prašymas dėl pasirenkamo dienos maitinimų skaičiau.


Adresas: Nidos g. 3, LT -93220 Klaipėda.
Telefonas: (8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.
© Klaipėdos miesto darželis-lopšelis Bangelė
Sprendimas: © UAB IT Uostas