DIENOS NUOTRAUKA

JUDUMO SAVAITĖ

Paieška
Naujienų prenumerataKontaktai
Adresas:
Nidos g. 3, LT -93220 Klaipeda.

Telefonas:
(8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.

LENGVATOS

Atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) nemokamas, jeigu:
  • šeima gauna socialinę pašalpą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;
  • vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto  savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.

Atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu  mažinamas 50 %, jeigu:

  • šeima augina tris ir daugiau vaikų kai du arba daugiau šeimos vaikų lanko bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  • vaikas turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;
  • vaiko abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;
  • yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.
        Atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą yra perskaičiuojamas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sumokamas ne ginčo tvarka.
Adresas: Nidos g. 3, LT -93220 Klaipėda.
Telefonas: (8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.
© Klaipėdos miesto darželis-lopšelis Bangelė
Sprendimas: © UAB IT Uostas