DIENOS NUOTRAUKA

Paieška
Naujienų prenumerata


KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „,BANGELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Nidos g. 3, LT-93220 Klaipėda

Tel./faksas: (8 46) 34 21 19

El. paštas: info@bangele.lt

Juridinio asmens kodas: 190436379

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

DARBO GRUPĖS
 
Lopšelio-darželio "Bangelė" įstaigos tarybos sudėtis:

Vida Paulauskienė, auklėtoja - pirmininkė;
Jolanta Jurevičienė, direktoriaus pavaduotoja  - sekretorė.
 
Nariai:
·       Jevgenija Nižnikovskaja, auklėtoja;
·       Natalija Fediukina, auklėtoja;
·       Olga Čistaja, auklėtojos padėjėja;
·       Marija Burbienė, sekretorė.

Tėvų atstovai:
·       M. Paškevičius;
·       D. Kovalenko.

Lopšelio-darželio "Bangelė" darbo tarybos sudėtis:
 
Janina Žuklienė, auklėtoja - pirmininkė;
Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja - pirmininko pavaduotoja;
Olga Čistaja, auklėtojos padėjėja - narė.
 
Lopšelio-darželio "Bangelė" vidaus audito koordinavimo (VAK) darbo grupė:
 
Ramunė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - darbo grupės vadovė;
Birutė Žilinskaitė, auklėtoja-metodininkė – sekretorė.
 
Nariai:
·       Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja;
·       Laima Mikužienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė;
·       Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė.

Lopšelio-darželio "Bangelė" įstaigos internetinės svetainės tvarkymo nuolatinė darbo grupė:

Jevgenija Zankina, direktorė - darbo grupės vadovė;
Ramunė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - darbo grupės narė, moderatorė;
Marija Burbienė, sekretorė - darbo grupės narė.
 
Lopšelio-darželio "Bangelė" metodinė taryba:

Ramunė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - pirmininkė;
Giedrė Stonkienė, auklėtoja-metodininkė - sekretorė.
 
Nariai:
·       Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
·       Vida Stauskienė, auklėtoja-metodininkė;
·       Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja;
·       Laima Mikužienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė.

KOMISIJOS

Lopšelio-darželio "Bangelė" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:
 
Jevgenija Zankina, direktorė - komisijos pirmininkė.
 
Komisijos nariai:
·       Birutė Žilinskaitė, auklėtoja-metodininkė - l.-d."Bangelė" mokytojų tarybos atstovė;
·       Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė - l.-d."Bangelė" mokytojų tarybos atstovė;
·       Virginija Letukienė, l/d "Puriena" direktorė,  steigėjų deleguota atstovė.
·       Irina Čalyševa, specialistė, l.-d."Bangelė" tarybos atstovė.

Lopšelio-darželio "Bangelė"  vaiko gerovės komisija (VGK):

Ramunė  Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - pirmininkė;
Odeta Žutautaitė, logopedė - pirmininkės pavaduotoja;
Marija Burbienė, sekretorė – sekretorė.

Nariai:
·       Natalija Mačiulaitienė, vyr. logopedė;
·       Laima Mikužienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
·       Lina Šlymienė, neformaliojo ugdymo pedagogas;
·       Tatjana Nižnikovskaja, visuomenės sveikatos prižiūros specialistė.

KŪRYBINĖS GRUPĖS

Sveikos ir saugios gyvensenos kūrybinė grupė:
·       Jevgenija  Zankina, direktorė - grupės koordinatorė;
·       Ramunė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
·       Lina Šlymienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;
·       Laima  Mikužienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
·       Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
·       Zoja Jakovleva, auklėtoja;
·       Giedrė Stonkienė, auklėtoja-metodininkė;
·       Natalija Fediukina, vyr. auklėtoja;
·       Larisa Aksionova, vyr. auklėtoja;
·       Natalija Bočiarova, vyr. auklėtoja.

Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė:
·       Ramunė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - grupės koordinatorė;
·       Janina Žuklienė, vyr. auklėtoja;
·       Vida Stauskienė, auklėtoja - metodininkė;
·       Nelė Liasienė, meninio ugdymo mokytoja;
·       Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja;
·       Oksana Jakovleva, auklėtoja.

Vaikų komunikavimo įgūdžių formavimo kūrybinė grupė:
·       Ramunė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė;
·       Vida Paulauskienė, auklėtoja;
·       Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja.
Adresas: Nidos g. 3, LT -93220 Klaipėda.
Telefonas: (8 46)34 21 19, (8 46) 34 47 98.
© Klaipėdos miesto darželis-lopšelis Bangelė
Sprendimas: © UAB IT Uostas